Kvalitet

A-team Kristianstad AB kvalitetsmål är nöjda kunder och nöjda medarbetare. Det mäter vi genom anonyma enkäter och individuella uppföljningar. Vårt arbete styrs av kundernas behov och önskemål. Tillsammans med våra kunder planerar vi hur insatserna ska utföras och vi följer upp att vi levererar som planerat och att kvaliteten uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar.

Kvalitetssystemet utgår från Socialstyrelsens och uppdragsgivarnas krav. Vi har rutiner och policys för alla delar av vårt arbete för att kvaliteten ska genomsyra alla arbetsmoment.

Våra medarbetares bemötande och attityder är en ofta avgörande kvalitetsfaktor som vi ständigt arbetar med.

Kvalitetssystemet fångar upp avvikelser, synpunkter, klagomål, fel och brister som leder till förbättringsåtgärder.

Våra kunder är våra viktigaste kvalitetsbarometrar. Lever vi inte upp till dina förväntningar så vill vi veta det, det är först då vi får vetskap om dina synpunkter som vi kan bli bättre.