Jobba som personlig assistent

Den personliga assistenten skall finnas nära och hjälpa en medmänniska att leva ett jämlikt liv likt personer utan funktionsnedsättning. Ditt jobb som personlig assistent är meningsfullt, du gör skillnad, du gör en insats!

Som personlig assistent måste du ha servicekänsla, empati och känna ansvarstagande. Du skall finnas nära och hjälpa men inte ta över utan att ha respekt för kundens privatliv och integritet. Tanken är att kunden med sin assistans skall kunna leva sitt liv efter egna förutsättningar och önskemål och få ett självständigare liv.

Det är alltid kunden som bestämmer, hur, när och av vem den personliga assistansen skall utföras. Dt kan t ex vara hjälp med den personliga hygienen, på och avklädning, att äta, kommunicera i tal eller skrift, förflyttning, hjälp med diverse hushållssysslor och att delta på fritidsaktiviteter.

Våra personliga assistenter är engagerade medarbetare med goda värderingar. De är våra ambassadörer och viktigaste tillgång. Vi erbjuder våra medarbetare en bra lön, utbildning, friskvård och goda anställningsvillkor. A-team Kristianstad AB har kollektivt avtal med KFO. Våra personliga assistenter kan känna sig trygga med att alltid få det råd och stöd de behöver. Vi finns alltid tillgängliga även efter kontorstid som genom vår jour, alla årets dagar.

Vill du veta mer om hur det är att jobba som personlig assistent och om A –team Kristianstad är du välkommen att kontakta oss.

Utbildning

För att vi ska kunna ge en god omsorg till våra kunder behöver du som är intresserad av att arbeta hos oss en bred kompetens i form av utbildning från gymnasieskolans omvårdnadsprogram eller motsvarande utbildning. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från hemtjänst. Du måste förstå att det är inom ramen för varje biståndsbeslut som vi arbetar och du måste veta vad du gör om kundens behov inte verkar stämma överens med biståndsbeslutet. Ofta ställs också krav på att du har körkort och kan och vill köra bil.

Förutom utbildning är det viktigt att du har personliga egenskaper så att du kan ge god service och omvårdnad till våra kunder. Vi tror att ett intresse för andra människor och ett stort lyssnande öra är en bra grundegenskap. Du ska också ha förmåga att anpassa dig till olika kunder, ibland behöver du ta fram ditt lugn och ibland din energi. Du ska vara noggrann och omsorgsfull i alla dina handlingar.

Vi erbjuder kompetensutveckling som vänder sig specifikt till assistenter som arbetar hos barn. Det är viktigt som assistent att förstå vad assistans till ett barn innebär. Vi har därför tagit fram en webbaserad utbildning, med fokus på barnperspektivet, för personliga assistenter. Den finns även tillgänglig för dig som är förälder. Webbutbildningen med barnet i fokus samt vår introduktionsutbildning för personliga assistenter är obligatoriska att genomföra när man blir anställd som personlig assistent på A-team Kristianstad. Vi har en stark övertygelse om att kompetensutveckling leder till ökad trygghet både för våra kunder och personliga assistenter.

Anställningsvillkor

Vi kan erbjuda månadsanställning eller timanställning. Vid månadsanställning arbetar Du efter ett i förväg uppgjort arbetstidsschema. Vid timanställning kan Du dels arbeta efter ett i förväg uppgjort arbetstidsschema som gäller för en kortare period, dels kan Du arbeta som tillfällig vikarie. Som tillfällig vikarie har Du friheten att tacka ja eller nej till de arbetspass som erbjuds.

  • A- team Kristianstad AB har kollektivavtal genom KFO.
  • Vi tillämpar individuell lönesättning och betalar marknadsmässiga löner.
  • Lönen utbetalas den 25:e varje månad. För månadsanställda tillämpar vi förskottslön. Du får lön redan samma månad du börjat arbeta.
  • Du erbjuds årligen ett utvecklingssamtal. Tillsammans med enhetschefen går Du igenom din arbetssituation och identifierar dina utvecklingsområden.
  • Du får tjänstepension ITP, och har tjänstegrupplivförsäkring TGL och trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA.

Arbeta hos oss

Vi lovar våra kunder ett gott bemötande och en hög servicegrad. Det innebär att Du som är intresserad av att arbeta hos oss visar engagemang för kundens situation och har förmåga till anpassning till varje enskild kunds behov så att stödet utformas individuellt och hjälper kunden till ett så självständigt liv som möjligt. Du ska vara beredd att hjälpa kunden med att hålla bostaden ren och fräsch, stötta med den kroppsliga hygienen och tvätt. Du ska ha kunskap och intresse för mat och måltider så att du kan stötta våra kunder som behöver hjälp med måltider att äta gott och näringsriktigt. Målet är nöjda kunder som upplever Dina besök som ljusglimtar i tillvaron.

Vi har också kunder som endast har hjälp med service, där är det viktigt att Du har förmågan att vara lyhörd för kundens önskemål. Servicekunderna lägger ofta stor vikt vid städningen och Du som besöker våra servicekunder ska vara noggrann och ha kunskap om städning och materialvård. Du ska glädjas åt att göra våra kunder nöjda genom att göra ett bra arbete.

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Hos oss innebär det att du har ansvaret för att det finns en aktuell genomförandeplan som beskriver när och hur insatserna i beställningen från biståndshandläggaren ska utföras. Du ansvarar för att tillsammans med kunden följa upp att kunden är nöjd med planen. Du ansvarar också för att följa upp att dina arbetskamrater som besöker kunden när du är ledig arbetar efter genomförandeplanen.

A-team Kristianstad AB har ett kvalitetssystem och rutiner för hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Du ska alltid följa våra rutiner. Om du upptäcker brister, fel eller missförhållanden hemma hos en kund är Du skyldig att rapportera det till Din närmaste chef.

Nolltolerans mot fusk

Vi har absolut nolltolerans mot såväl lagbrott som brott mot våra egna etiska regler och accepterar inte under några omständigheter fusk eller oegentligheter inom vår verksamhet.

Från och med 2011 gäller tillståndsplikt för att få bedriva assistansverksamhet. Vi välkomnar detta och har länge varit med och drivit frågan kring tydligare regler för assistansverksamhet i branschen