Personlig assistans

peronligass

Vi på A-team erbjuder Personlig assistans för alla åldrar. Varmt välkommen att kontakta oss för att höra mer om detta arbete.

Vem kan få assistansersättning?

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt, kan du få assistansersättning. Du måste också tillhöra någon av följande grupper:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.
  • Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i ditt dagliga liv.
  • Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om assistansersättning hos Försäkringskassan. Du behöver inte använda dig av någon särskild blankett. Det är bra om du skickar med medicinska underlag med ansökan. Kontakta Försäkringskassan om du behöver hjälp med din ansökan.

Kommunen kan också anmäla till Försäkringskassan att du behöver assistansersättning. Då behöver du inte göra någon ansökan, utan Försäkringskassan kontaktar dig för att samråda med dig om vilken hjälp du behöver.

Personlig assistans till barn

Även barn har rätt till personlig assistans och det finns ingen nedre åldersgräns för att få personlig assistans. Ett barn med funktionsnedsättning ska kunna leva så likt barn i samma ålder utan funktionsnedsättning som möjligt.

Av våra kunder är ungefär hälften barn och ungdomar. Vi anordnar den personliga assistansen enligt dina önskemål, bland annat är du med och bestämmer vem som ska jobba som assistent, vilka löner som ska gälla och vilken kompetensutveckling assistenterna ska få. Du kan också välja att själv arbeta som personlig assistent till ditt barn. Det kan vara tryggt att veta att vi alltid gör en registerkontroll hos polisen innan en utomstående assistent börjar sin anställning hos någon under 18 år.

Språkkompetens

Vi talar ett tiotal olika språk inom företaget, bland annat albanska, serbokroatiska, arabiska och engelska. Det gör att det finns en stor möjlighet att du får en kontaktperson som talar ditt språk. Det gäller kund- och assistentansvariga såväl som jurister.