OM OSS

omoss

A-team Kristianstad AB är ett aktiebolag med säte i Kristianstad. Vi har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta inom personlig assistans, hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vi har också en bred kompetens inom verksamhetsområdet och lagstiftningen.

Målet för verksamheten är att bistå människor med omfattande funktionshinder med personlig assistans samt att tillhandahålla råd, stöd och juridiskt hjälp under hela handläggningsprocessen. Syftet med biträde av personlig assistans är att på detta sätt stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv samt att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Vår policy innebär att vi vill erbjuda den tryggande omsorgen för Dig.

A-team Kristianstad AB arbetar alltid med fokus utifrån kundens bästa vad gäller t ex behov och önskemål. Detta sker samtidigt som vi värnar om all vår personal. Personalen är bolagets främsta tillgång och goda ambassadörer. Vi kvalitetssäkrar vår personal genom adekvat utbildning, drog och alkoholpolicy samt kontroll på brottsregistret. Med detta försöker vi säkra att en rätt person kommer i ditt hem.

Vi kommer dessutom regelbundet ha kvalitetsuppföljning.

A-team Kristianstad erbjuder även hushållsnära tjänster över hela Sverige. Från och med 1 juli 2007 har du möjlighet att sänka din skatt med 50 % om du anlitar oss att utföra hållshållsarbete. För att få skattereduktion ska arbetet vara utförd i eller i nära anslutning till bostaden.

Du kan få skattereduktion för: städ, inköp, tvätt, strykning, små reparationer i hemmet, trädgårdstjänster, putsning av glas, snöskottning m.m.

Våra kärnvärden

Trygghet
A- team Kristianstad AB erbjuder dig det lilla bolagets värme, igenkännande och familjära atmosfär med det stora bolagets trygghet Vi har erbjudit högkvalitativ assistans i flera år och skaffat oss värdefulla erfarenhet som står till ditt förfogande. Vår jour är öppet dygnet runt för att snarast kunna tillsätta vakanser som kan uppstå.

Livskvalitet
Vi lovar att göra allt som står i vår makt för att ge dig de verktyg du behöver för din självständighet. Som kund hos oss vill vi att du ska slippa tänka på annat än hur du bäst lever ditt liv.

Med oss kan du leva som andra. Du har rätten att välja och du har rätt till individuellt anpassad hjälpinsatser.

Heltäckande service

Vi vet att med rätt assistans får du bättre livskvalitet. Vår vision är därför att öka livskvalitet för hjälptagare genom att ge den i särklass bästa servicen. Vi tar hand om all administration och tar hela arbetsgivaransvaret med lönehantering, skatter, tecknar försäkringar, arbetsmiljöfrågor och utbildning till personalen m.m. Vi tillhandhåller även juridiskt hjälp om du inte är nöjd med ditt beslut om insats.

Vi vet även hur svårt det kan vara att få hjälpbehovet tillgodosett och finns därför med dig under hela processen, från ansökan till att utföra beslutet. Detta innebär att vi hjälper dig med att göra en ansökan så du får rätt beslut efter ditt hjälpbehov, råd och stöd till såväl dig, dina anhöriga eller dina assistenter, stöd i samband med myndighetskontakt, hjälper med överklaganden till sista instans om det krävs samt att verkställa beslutet och anordna assistansen krig dig. Alla som jobbar inom verksamheten har tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning.

Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver. Vi finns därför alltid tillgängliga, även efter kontorstid, alla årets dagar. Hos oss har du kontakt med kundansvarig som samordnar assistansen kring dig, allt från att rekrytera assistenter, introduktion, schemaläggning och lösa vakanser vid t ex sjukdom hos din ordinarie assistent.

A –team Kristianstad är medlem i KFO. Vi kan alltid garantera att du får din assistans och att denna tillhandahålls av de assistenter du själv har valt!!

Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar så är du välkommen att kontakta oss.