Hemtjänst

hemtjansten

I vissa skeden av livet kan det behövas lite extra tillsyn och service för att vardagen ska fungera. Du ska trivas i ditt hem hela livet. Vi hjälper dig med de tunga sysslorna för att du ska må bra och kunna bo hemma längre.

För oss är det viktigt att du känner trygghet och glädje i vardagen. Därför hjälper vi dig med just det du vill och på ditt sätt. I kommuner som tillämpar kundvalsmodellen får du som har hemtjänst själv välja samarbetspartner – privat eller kommunal – priset är det samma.

Vi håller på och uppdaterar vår hemsida så mer information om hemtjänst kommer inom kort.