ARBETA HOS OSS

jobbahos

 Vi lovar våra kunder ett gott bemötande och en hög servicegrad. Det innebär att Du som är intresserad av att arbeta hos oss visar engagemang för kundens situation och har förmåga till anpassning till varje enskild kunds behov så att stödet utformas individuellt och hjälper kunden till ett så självständigt liv som möjligt.

Du ska vara beredd att hjälpa kunden med att hålla bostaden ren och fräsch, stötta med den kroppsliga hygienen och tvätt. Du ska ha kunskap och intresse för mat och måltider så att du kan stötta våra kunder som behöver hjälp med måltider att äta gott och näringsriktigt. Målet är nöjda kunder som upplever Dina besök som ljusglimtar i tillvaron.

Vi har också kunder som endast har hjälp med service, där är det viktigt att Du har förmågan att vara lyhörd för kundens önskemål. Servicekunderna lägger ofta stor vikt vid städningen och Du som besöker våra servicekunder ska vara noggrann och ha kunskap om städning och materialvård. Du ska glädjas åt att göra våra kunder nöjda genom att göra ett bra arbete.

Vi arbetar med kontaktmannaskap. Hos oss innebär det att du har ansvaret för att det finns en aktuell genomförandeplan som beskriver när och hur insatserna i beställningen från biståndshandläggaren ska utföras. Du ansvarar för att tillsammans med kunden följa upp att kunden är nöjd med planen. Du ansvarar också för att följa upp att dina arbetskamrater som besöker kunden när Du är ledig arbetar efter genomförandeplanen.

A-team Kristianstad AB har ett kvalitetssystem och rutiner för hur olika arbetsuppgifter ska utföras. Du ska alltid följa våra rutiner. Om Du upptäcker brister, fel eller missförhållanden hemma hos en kund är Du skyldig att rapportera det till Din närmaste chef.